ייפוי כוח מתמשך

קחו עכשיו את האחריות לידיכם!

נכתב ע"י עוה"ד זאב גולדווין

כלי משפטי חדש, המאפשר לכם לקחת את האחריות לידיכם!

ברצוני להציג בפניכם כלי משפטי חדש, מודרני וגמיש שאני מוסמך לטפל בו,  אשר שם את האדם ורצונותיו במרכז, ונותן מענה למצבים שעד כה לא טופלו.

כלי חדש זה יסייע לכם, לקבוע מה יתרחש בחייכם גם אם חלילה תהיו במצב בו תאבדו את הכשירות  לקבל החלטות לגבי חייכם.

החוק, במסגרת תיקון מס'  18 ל"חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות" הכיר בחלופה חדשה לאפוטרופסות- ייפוי כוח מתמשך.

לא מדובר כאן בשינוי קוסמטי בלבד, אלא בשינוי תפיסה ששמה דגש על זכויותיו של אדם עם מוגבלות. במסגרת תיקון זה, נקבע שאין יותר שימוש במושג "חסוי", אלא "ממנה", הבדל לשוני זה מעיד על המהות.

עד החלת השינוי, כאשר אדם נתן ייפוי כוח או ייפוי כוח נוטריוני לבצע פעולות בשמו ובמקומו, לרבות פעולות והוראות הנוגעות בו עצמו למקרים בהם יאבד את יכולתו לתפקד ולקבל החלטות. בהגיע שעת המבחן לא ניתן היה להמשיך ולפעול על פי ייפוי הכוח שנחתם.

התיקון החדש מאפשר לכל אדם שמעוניין בכך להפקיד ייפוי כוח מתמשך. ייפוי זה מאפשר מעתה ואילך להמשיך ולפעול על פי רצונו של המבקש/ממנה, גם במצבים שבעבר פקע תוקפם של יפויי הכוח והתחייבה נקיטת הליך של מינוי אפוטרופוס.

הכלי ייפוי כוח מתמשך מיועד לכל אדם שכשיר משפטית לקבל החלטות לגבי חייו. ייפוי הכוח נכנס לתוקף ברגע שהממנה אינו מסוגל להחליט בעצמו. וזאת ע"פ כללים שהוא עצמו קבע מראש, או על פי חוות דעת רפואית.

הוא מצמצם את הצורך במינוי אפוטרופוס, ומאפשר את מינויו של מיופה כוח הרשאי לנהל את ענייניו של הממנה בהתאם לכללים להנחיות שקבע מלכתחילה. מיופה הכוח יכול להיות בן משפחה או כל איש אמון שמקובל עליו. מיופה כוח הוא עושה דברו של הממנה. הוא מלווה צמוד של הממנה ושומר עליו, אך התערבותו באה אך ורק כדי לסייע, ורק כאשר עולה צורך בכך. 

אדם יכול למנות מיופה כוח יחיד וכן מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא יוכל לפעול בשמו, או לא ירצה בכך. כמו כן ניתן למנות מספר מיופי כוח, אך מומלץ לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו ביחד או בנפרד, וכן לקבוע את תחום האחריות והסמכות של כל אחד מהם, וכן למי מהם תהיה המילה האחרונה והקובעת במקרה של מחלוקת או ויכוח ביניהם.

את ייפוי הכוח המתמשך אפשר להחיל במספר תחומים:

מתוך מכלול הדברים שציינתי, ברור מדוע כדאי לחתום כבר היום על ייפוי כוח מתמשך, ובכל זאת אחדד את הדברים.

ייפוי כוח מתמשך מאפשר תכנון מוקדם, ועל כן ניתן במצב של כניסה למשבר או חוסר יכולת לבצע בצורה מיטבית את רצון האדם.

ללא חתימה על ייפוי כוח מתמשך אין למקורבים כלי יעיל ומיידי להתמודד מול מוסדות ובירוקרטיה.

 חתימה על ייפוי כוח מתמשך עשויה לצמצם אפשרות של ניצול כלכלי.

חתימה על ייפוי כוח  מתמשך מקטינה את הסיכוי שימונה אפוטרופוס אשר למעשה שולל מהאדם את כל יכולת ההחלטה.

בחתימה על ייפוי כוח מתמשך יכול כל אחד לתת הסכמה או סירוב לקבלת טיפול רפואי.

חתימה על ייפוי כוח מתמשך מתאימה לכולם ,כי אין אדם יודע מתי הוא עשוי להגיע למצב של חוסר כשירות לקבל החלטות על המשך חייו.

מאמר זה נכתב ע"י עו"ד ומגשר זאב גולדוין מנהלל המתמחה בדיני משפחה וירושה. 

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, ו/או חוות דעת משפטית.

צור קשר

לייעוץ ראשוני מלאו פנייה מפורטת ואנו נתקשר אליכם בהקדם